Druga diagnoza

Pravica do drugega diagnostičnega mnenja

Pravica do izdelave drugega diagnostičnega mnenja je ena izmed uveljavljenih pravic slehernega posameznika. Pogoj za izdelavo druge diagnoze pri nas je vključevanje obravnavanega posameznika v najmanj 10 srečanj, ki so namenjena psihološki oceni. Posamezno srečanje običajno traja od 2 do 3 ure.

Za drugo diagnozo se ljudje običajno odločijo, ko se več ne strinjajo z diagnozo ali statusom, ki jim je bil dodeljen (oziroma je bil dodeljen njihovemu otroku, mladostniku ali komu od bližnjih). Lahko je od takrat, ko je bil status podeljen, minilo že veliko časa in so se stvari spremenile v ugodno ali neugodno smer. Včasih je sprememba statusa zelo težavna ali nemogoča zaradi utirjenih sistemskih pristopov, ki se ne zmorejo prilagoditi spreminjajočemu se stanju ljudi.

Vsebina pisnega zapisa drugega diagnostičnega mnenja

Pisno poročilo druge diagnoze, ki ga pripravimo pri nas, vsebuje:

 • osnovne podatke o obravnavanem posamezniku,
 • opis razlogov za obravnavo in potek obravnave,
 • uporabljene metode in tehnike,
 • psihološko mnenje o posameznih psiholoških značilnostih obravnavanega posameznika,
 • poročilo o analizi pogovorov in opazovanj, risb in drugih izdelkov, psiholoških intervjujev z osebami iz ožjega in širšega družbenega okolja, igralnih terapij, iger vlog, psihometričnih preizkušenj,
 • oceno doseganja razvojnih nalog v aktualnem razvojnem obdobju posameznika,
 • mnenje in stopnjo resnosti težave oziroma motnje,
 • predloge za nadaljnjo obravnavo posameznika.

Za potrebe sodišč in drugih institucij izdelamo tudi zapise posameznih srečanj v okviru diagnostične in terapevtske obravnave.

Druga diagnoza

Pravica do drugega diagnostičnega mnenja

Pravica do izdelave drugega diagnostičnega mnenja je ena izmed uveljavljenih pravic slehernega posameznika. Pogoj za izdelavo druge diagnoze pri nas je vključevanje obravnavanega posameznika v najmanj 10 srečanj, ki so namenjena psihološki oceni. Posamezno srečanje običajno traja od 2 do 3 ure.

Za drugo diagnozo se ljudje običajno odločijo, ko se več ne strinjajo z diagnozo ali statusom, ki jim je bil dodeljen (oziroma je bil dodeljen njihovemu otroku, mladostniku ali komu od bližnjih). Lahko je od takrat, ko je bil status podeljen, minilo že veliko časa in so se stvari spremenile v ugodno ali neugodno smer. Včasih je sprememba statusa zelo težavna ali nemogoča zaradi utirjenih sistemskih pristopov, ki se ne zmorejo prilagoditi spreminjajočemu se stanju ljudi.

Vsebina pisnega zapisa drugega diagnostičnega mnenja

Pisno poročilo druge diagnoze, ki ga pripravimo pri nas, vsebuje:

 • osnovne podatke o obravnavanem posamezniku,
 • opis razlogov za obravnavo in potek obravnave,
 • uporabljene metode in tehnike,
 • psihološko mnenje o posameznih psiholoških značilnostih obravnavanega posameznika,
 • poročilo o analizi pogovorov in opazovanj, risb in drugih izdelkov, psiholoških intervjujev z osebami iz ožjega in širšega družbenega okolja, igralnih terapij, iger vlog, psihometričnih preizkušenj,
 • oceno doseganja razvojnih nalog v aktualnem razvojnem obdobju posameznika,
 • mnenje in stopnjo resnosti težave oziroma motnje,
 • predloge za nadaljnjo obravnavo posameznika.

Za potrebe sodišč in drugih institucij izdelamo tudi zapise posameznih srečanj v okviru diagnostične in terapevtske obravnave.

Close Menu