Izobraževanje

Seminarji, delavnice in izobraževanja

Že več kot dvajset let izvajamo različne vrste in oblike izobraževanj, delavnic, predavanj za različne vzgojno izobraževalne, zdravstvene institucije, Inštitute, Zavode, višje šole in fakultete … in veseli smo, da se naši partnerji vračajo z željo po vnovičnem sodelovanju, saj je to najboljše priznanje, ki nam pove, da svoje delo opravljamo strokovno in kakovostno. Izobraževanja prilagajamo željam in potrebam naročnikov.

Vsa znanja prenašamo po principu izkustvenega učenja. Zavedamo se, da se znanje, pridobljeno z lastnimi izkušnjami, zabeleži globoko v spomin. Treningi situacij pa pripomorejo k temu, da znamo uspešno odreagirati, v nam, kočljivih situacijah. Pridobljeno znanje lahko vsak udeleženec takoj uporabi v vseh življenjskih okoljih, na katera se izobraževanja nanašajo in v tistih zahtevnejših situacijah, zaradi katerih se je izobraževanja udeležil in so le-te zagotovo del našega vsakdana.

Teme izobraževanj

 • delo z marginalnimi skupinami,
 • pristopi pri delu z otroki in mladostniki z vedenjskimi težavami in neželenimi oblikami vedenja,
 • pristopi pri delu z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami (motnje avtističnega spektra, sindrom hiperaktivnosti, specifične učne težave oz. primanjkljaji na posameznih področjih učenja, govorno-jezikovne težave, psihosomatske težave)
 • uspešna komunikacija: govorica sprejemanja, nesprejemanja, aktivno, pasivno poslušanje.
 • stres, izgorevanje, mobing, absentizem: vzroki, pomoč, odpravljanje.
 • in druge teme po izboru naročnikov.
Izobraževanje

Seminarji, delavnice in izobraževanja

Že več kot dvajset let izvajamo različne vrste in oblike izobraževanj, delavnic, predavanj za različne vzgojno izobraževalne, zdravstvene institucije, Inštitute, Zavode, višje šole in fakultete … in veseli smo, da se naši partnerji vračajo z željo po vnovičnem sodelovanju, saj je to najboljše priznanje, ki nam pove, da svoje delo opravljamo strokovno in kakovostno. Izobraževanja prilagajamo željam in potrebam naročnikov.

Vsa znanja prenašamo po principu izkustvenega učenja. Zavedamo se, da se znanje, pridobljeno z lastnimi izkušnjami, zabeleži globoko v spomin. Treningi situacij pa pripomorejo k temu, da znamo uspešno odreagirati, v nam, kočljivih situacijah. Pridobljeno znanje lahko vsak udeleženec takoj uporabi v vseh življenjskih okoljih, na katera se izobraževanja nanašajo in v tistih zahtevnejših situacijah, zaradi katerih se je izobraževanja udeležil in so le-te zagotovo del našega vsakdana.

Teme izobraževanj

 • delo z marginalnimi skupinami,
 • pristopi pri delu z otroki in mladostniki z vedenjskimi težavami in neželenimi oblikami vedenja,
 • pristopi pri delu z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami (motnje avtističnega spektra, sindrom hiperaktivnosti, specifične učne težave oz. primanjkljaji na posameznih področjih učenja, govorno-jezikovne težave, psihosomatske težave)
 • uspešna komunikacija: govorica sprejemanja, nesprejemanja, aktivno, pasivno poslušanje.
 • stres, izgorevanje, mobing, absentizem: vzroki, pomoč, odpravljanje.
 • in druge teme po izboru naročnikov.
Close Menu