Kdo smo?

Kaj počnemo?

Darijin center za otroke, mladostnike in odrasle je namenjen podpori in pomoči otrokom, mladim ter odraslim:

 • Nudimo različne oblike psihološke svetovalne in terapevtske pomoči. 
 • Našim obiskovalcem pomagamo poiskati praktične informacije s področja razumevanja svojih težav in problemov.
 • Ustvarjamo možnosti za učinkovito razreševanje težav in motenj.

Kdo nas najpogosteje obišče?

Po naših storitvah vedno pogosteje povprašujejo starši otrok in mladostnikov, ali mladostniki sami, ki imajo:

 • težave v duševnem razvoju,
 • motnje avtističnega spektra,
 • neželene oblike vedenja,
 • hiperaktivnost,
 • izkušnje nasilja, travm, zlorab,
 • težave v odnosih,
 • težave z zasvojenostmi,
 • strahove in fobije,
 • gibalno oviranost,
 • primanjkljaje s področja učnih vsebin, komunikacije in socialnih veščin.

Čemu obiskati Darijin center?

 • Ker v njem delujemo strokovnjaki, ki se med seboj povezujemo in nudimo celovito obravnavo našim obiskovalcem.
 • Ker imamo dolgoletne teoretične in praktične izkušnje in zagotavljamo visoko raven strokovnosti.
 • Ker je naše delo naše življenjsko poslanstvo in ga tudi zaradi tega uspešno opravljamo.
 • Ker se obiskovalci Centra v njem počutijo domače, sprejeto, razumljeno.
 • Ker pri nas najdejo poti do rešitev svojih problemov, težav, motenj, bolezni.

Kako smo organizirani?

Darijin center za otroke, mladostnike in odrasle je zasebna ustanova, ki izvaja psihodiagnostične, terapevtske in izobraževalne storitve ter storitve podpore v sodnih procesih.  Vodi jo mag. Darija Žgavc, univerzitetna diplomirana psihologinja ter realitetna in geštalt terapevtka.

Kje izvajamo naše storitve?

Svoje prostore imamo v stavbi WTC (World Trade Center) na Dunajski cesti 158 v Ljubljani. Storitve lahko izvajamo tudi na domu, v delovnih organizacijah, v vzgojnoizobraževalnih ustanovah otrok ali drugod.

Kdo smo?

Kaj počnemo?

Darijin center za otroke, mladostnike in odrasle je namenjen podpori in pomoči otrokom, mladim ter odraslim:

 • Nudimo različne oblike psihološke svetovalne in terapevtske pomoči. 
 • Našim obiskovalcem pomagamo poiskati praktične informacije s področja razumevanja svojih težav in problemov.
 • Ustvarjamo možnosti za učinkovito razreševanje težav in motenj.

Kdo nas najpogosteje obišče?

Po naših storitvah vedno pogosteje povprašujejo starši otrok in mladostnikov, ali mladostniki sami, ki imajo:

 • težave v duševnem razvoju,
 • motnje avtističnega spektra,
 • neželene oblike vedenja,
 • hiperaktivnost,
 • izkušnje nasilja, travm, zlorab,
 • težave v odnosih,
 • težave z zasvojenostmi,
 • strahove in fobije,
 • gibalno oviranost,
 • primanjkljaje s področja učnih vsebin, komunikacije in socialnih veščin.

Čemu obiskati Darijin center?

 • Ker v njem delujemo strokovnjaki, ki se med seboj povezujemo in nudimo celovito obravnavo našim obiskovalcem.
 • Ker imamo dolgoletne teoretične in praktične izkušnje in zagotavljamo visoko raven strokovnosti.
 • Ker je naše delo naše življenjsko poslanstvo in ga tudi zaradi tega uspešno opravljamo.
 • Ker se obiskovalci Centra v njem počutijo domače, sprejeto, razumljeno.
 • Ker pri nas najdejo poti do rešitev svojih problemov, težav, motenj, bolezni.

Kako smo organizirani?

Darijin center za otroke, mladostnike in odrasle je zasebna ustanova, ki izvaja psihodiagnostične, terapevtske in izobraževalne storitve ter storitve podpore v sodnih procesih.  Vodi jo mag. Darija Žgavc, univerzitetna diplomirana psihologinja ter realitetna in geštalt terapevtka.

Kje izvajamo naše storitve?

Svoje prostore imamo v stavbi WTC (World Trade Center) na Dunajski cesti 158 v Ljubljani. Storitve lahko izvajamo tudi na domu, v delovnih organizacijah, v vzgojnoizobraževalnih ustanovah otrok ali drugod.

Close Menu