Sodobna vzgoja 1: vzgajam samostojnega in odgovornega otroka

Sodobna vzgoja 1: vzgajam samostojnega in odgovornega otroka

V knjigi avtorice Darije Žgavc najdete številna priporočila, kako učinkovito pristopiti k vzgoji otroka. Med drugim lahko preberete:

 • Medsebojni odnosi in pogovori v družini
 • Pomen postavljanja in navajanja na upoštevanje meja in pravil v našem skupnem življenju
 • Spodbujanje otroka k odpovedi in odložitvi trenutne želje: skupaj ustvarjamo zdrav vrednostni in vedenjski sistem
 • Naša ravnanja so otroku vzor
 • Otroka navajamo na odgovorno vedenje in mu omogočamo, da se uči iz posledic
 • Otroku pomagamo v osvajanju učinkovitega vedenja
 • Straši smo samo ljudje
 • Poskušajmo biti boljši starši.

Cena: 15 evrov

V knjigi avtorice Darije Žgavc najdete številna priporočila, kako učinkovito pristopiti k vzgoji otroka. Med drugim lahko preberete:

 • Medsebojni odnosi in pogovori v družini
 • Pomen postavljanja in navajanja na upoštevanje meja in pravil v našem skupnem življenju
 • Spodbujanje otroka k odpovedi in odložitvi trenutne želje: skupaj ustvarjamo zdrav vrednostni in vedenjski sistem
 • Naša ravnanja so otroku vzor
 • Otroka navajamo na odgovorno vedenje in mu omogočamo, da se uči iz posledic
 • Otroku pomagamo v osvajanju učinkovitega vedenja
 • Straši smo samo ljudje
 • Poskušajmo biti boljši starši.

Cena: 15 evrov

Marginalne družbene skupine

Marginalne družbene skupine

Avtorica Darija Žgavc v svoji knjigi predstavlja družbo (ne)enakih možnosti in posameznika, ki v tej družbi išče smisel življenja in preživetja. Bralcu približa zgodovinski prerez družbene neenakosti, nato ga preko družbenih pasti vodi v idealen model sodobne družbe. V vsakem poglavju so navedeni primeri in teme za razmislek. Knjiga je namenjena posamezniku, ki želi poglobiti svoje znanje o družbenem sistemu oziroma se osvestiti o času, v katerem živi.
 
Iz vsebine:
 • globalna in lokalna raven družbe in družbenega sistema,
 • družbeni odnosi, statusi, sistemi,
 • različni modeli sodobne družbe,
 • zasnova idealnega modela sodobne družbe,
 • pozitivni in negativni vidiki razslojenosti družbe,
 • marginalni posamezniki in družbene skupine,
 • psihološko delovanje marginalnega posameznika,
 • odnos večinske družbe do marginalnih skupin in obratno,
 • demarginalizacija,
 • marginalne družbene skupine kot element družbe,
 • vsakdanje življenje marginalnih skupin,
 • formalni in neformalni družbeni nadzor.

E-knjiga je prosto dostopna.

Avtorica Darija Žgavc v svoji knjigi predstavlja družbo (ne)enakih možnosti in posameznika, ki v tej družbi išče smisel življenja in preživetja. Bralcu približa zgodovinski prerez družbene neenakosti, nato ga preko družbenih pasti vodi v idealen model sodobne družbe. V vsakem poglavju so navedeni primeri in teme za razmislek. Knjiga je namenjena posamezniku, ki želi poglobiti svoje znanje o družbenem sistemu oziroma se osvestiti o času, v katerem živi.
 
Iz vsebine:
 • globalna in lokalna raven družbe in družbenega sistema,
 • družbeni odnosi, statusi, sistemi,
 • različni modeli sodobne družbe,
 • zasnova idealnega modela sodobne družbe,
 • pozitivni in negativni vidiki razslojenosti družbe,
 • marginalni posamezniki in družbene skupine,
 • psihološko delovanje marginalnega posameznika,
 • odnos večinske družbe do marginalnih skupin in obratno,
 • demarginalizacija,
 • marginalne družbene skupine kot element družbe,
 • vsakdanje življenje marginalnih skupin,
 • formalni in neformalni družbeni nadzor.

E-knjiga je prosto dostopna.

Close Menu