Podpora v sodnih procesih

Podpora v sodnih procesih

V sodnih procesih sodelujemo predvsem s psihološkimi znanji in dognanji v zvezi s psihologijo otrok in mladostnikov, starševstvom in skrbništvom. 

Na sodišču na strokoven način predstavimo potrebe otrok in mladostnikov, ki se kot žrtve vključujejo v sodne procese. Naše ocene vključujejo psihološke (kognitivne, čustvene, vedenjske), razvojne in socialne značilnosti otrok in mladostnikov ter stopnjo njihove življenjske funkcionalnosti. 

Na temelju informacij, ki jih pridobimo od žrtve, izdelamo tudi psihološki profil storilca kaznivega dejanja (ocena osebnostnih in vedenjskih lastnosti storilca kaznivega dejanja z vidika žrtve kaznivega dejanja).

Za otroke in mladostnike

Za postopke na sodišču izdelamo, preverimo in podajamo oceno otroka oziroma mladostnika, ki je žrtev kaznivega dejanja. Pri tem upoštevamo več različnih področij: 

 • Znake in posledice fizične, spolne, psihološke/čustvene zlorabe, zanemarjanja ali drugih oblik škodljivega ravnanja ali izpostavljanja otroka ali mladostnika.
 • Ocene psiholoških in psihosocialnih posledic raznih drugih škodnih dogodkov, psiholoških in fizičnih travm ali poškodb.
 • Ocene otrokovih/mladostnikovih sposobnosti za sodelovanje v pravosodnih postopkih.
 • Ocene verodostojnost otrokovih/mladostnikovih izjav ali izpovedi.
 • Ocene psihološke značilnosti, tveganja za nasilnost in za druge oblike asocialnega vedenja mladoletnih prestopnikov.
 • Ocena (z)možnosti za rehabilitacijo pri mladoletnih oškodovancih in pri mladoletnih storilcih škodnih dejanj.
 • Ocene posameznikovih posebnih potreb na področju izobraževanja, dela, skrbi zase in vključevanja v skupnost.

Za starše oziroma skrbnike

V povezavi s starševstvom in skrbništvom preverjamo ustreznost zaupanja otrok/a po prenehanju zakonske ali izven zakonske zveze, določanja stikov z nerezidenčnim roditeljem, omejitev stikov, omejitev starševskih pravic, odvzemov otrok/a, namestitev v rejo ali zavod, odvzemov roditeljskih pravic.

Skozi diagnostične in psihoterapevtske obravnave pridobimo najrazličnejše ocene, ki jih potem posredujemo in zagovarjamo na sodišču:

 • Zmožnosti staršev/skrbnikov za zadovoljevanje otrokovih potreb oz. za starševstvo.
 • Zmožnost staršev za upoštevanje otrokovih potreb pred svojimi potrebami/interesi.
 • Otrokove psihološke in razvojne značilnosti in potrebe.
 • Pretekle, sedanje in predvidene prihodnje odnose med otrokom in člani družinske skupnosti.
 • Otrokovo preteklo, sedanje in predvideno prihodnje prilagajanje v družini, šoli in širši socialni skupnosti.
 • Tveganje za zlorabo ali zanemarjanje otroka s strani staršev/skrbnikov ali drugih članov družinske skupnosti.
 • Najprimernejši obseg in način izvajanja stikov z nerezidenčnim staršem.

Naše izkušnje in praksa

Naše praktične izkušnje kažejo, da smo za sodelovanje v sodnih procesih zaupanja vredni strokovnjaki, ki imamo dovolj strokovnega znanja in osebne integritete, da lahko borimo boj z vsemi vami, ki nas boste v sodnih procesih navedli kot priče. 

Zavzemamo se za pravično obravnavo slehernega posameznika, ki postane žrtev sodnih procesov. 

Pogoj, da izpeljemo dejanja na sodiščih, je predhodna diagnostična in/ali terapevtska obravnava pri nas. 

V sodnih procesih se pojavljamo predvsem v zvezi z otroci ob razvezah zakonskih zvez, razhodu izven zakonskih zvez, borbah za skrbništvo in doživljanju različnih oblik nasilja in spolnih zlorab. 

Podajamo pisna psihološka mnenja, jih na sodiščih ustno utemeljujemo in podkrepljujemo s primeri ter odgovarjamo na strokovna vprašanja sodišča, udeleženih v sodnih procesih in/ali njihovih zagovornikov. 

Naša strokovna prisotnost in delo za sodne procese je še posebej cenjeno v kazenskih postopkih zaradi suma spolne zlorabe, ki so izjemno dolgotrajni (tudi 5, 7 ali več let oz. celo do otrokovega 10 leta starosti, ko se lahko sam odloči, da ne želi živeti, niti imeti stikov s storilcem spolnih zlorab). 

Dolgo časa trajajoči so tudi mnogi primeri razvez ali razhodov, kjer je potrebno določiti zaupanje otrok enemu izmed staršev. Tudi v teh primerih je naša prisotnost zelo dobrodošla in učinkovita.

Podpora v sodnih procesih

Podpora v sodnih procesih

V sodnih procesih sodelujemo predvsem s psihološkimi znanji in dognanji v zvezi s psihologijo otrok in mladostnikov, starševstvom in skrbništvom. 

Na sodišču na strokoven način predstavimo potrebe otrok in mladostnikov, ki se kot žrtve vključujejo v sodne procese. Naše ocene vključujejo psihološke (kognitivne, čustvene, vedenjske), razvojne in socialne značilnosti otrok in mladostnikov ter stopnjo njihove življenjske funkcionalnosti. 

Na temelju informacij, ki jih pridobimo od žrtve, izdelamo tudi psihološki profil storilca kaznivega dejanja (ocena osebnostnih in vedenjskih lastnosti storilca kaznivega dejanja z vidika žrtve kaznivega dejanja).

Za otroke in mladostnike

Za postopke na sodišču izdelamo, preverimo in podajamo oceno otroka oziroma mladostnika, ki je žrtev kaznivega dejanja. Pri tem upoštevamo več različnih področij: 

 • Znake in posledice fizične, spolne, psihološke/čustvene zlorabe, zanemarjanja ali drugih oblik škodljivega ravnanja ali izpostavljanja otroka ali mladostnika.
 • Ocene psiholoških in psihosocialnih posledic raznih drugih škodnih dogodkov, psiholoških in fizičnih travm ali poškodb.
 • Ocene otrokovih/mladostnikovih sposobnosti za sodelovanje v pravosodnih postopkih.
 • Ocene verodostojnosti otrokovih/mladostnikovih izjav ali izpovedi.
 • Ocene psihološke značilnosti, tveganja za nasilnost in za druge oblike asocialnega vedenja mladoletnih prestopnikov.
 • Ocena (z)možnosti za rehabilitacijo pri mladoletnih oškodovancih in pri mladoletnih storilcih škodnih dejanj.
 • Ocene posameznikovih posebnih potreb na področju izobraževanja, dela, skrbi zase in vključevanja v skupnost.

Za starše oziroma skrbnike

V povezavi s starševstvom in skrbništvom preverjamo ustreznost zaupanja otrok/a po prenehanju zakonske ali izven zakonske zveze, določanja stikov z nerezidenčnim roditeljem, omejitev stikov, omejitev starševskih pravic, odvzemov otrok/a, namestitev v rejo ali zavod, odvzemov roditeljskih pravic.

Skozi diagnostične in psihoterapevtske obravnave pridobimo najrazličnejše ocene, ki jih potem posredujemo in zagovarjamo na sodišču:

 • Zmožnosti staršev/skrbnikov za zadovoljevanje otrokovih potreb oz. za starševstvo.
 • Zmožnost staršev za upoštevanje otrokovih potreb pred svojimi potrebami/interesi.
 • Otrokove psihološke in razvojne značilnosti in potrebe.
 • Pretekle, sedanje in predvidene prihodnje odnose med otrokom in člani družinske skupnosti.
 • Otrokovo preteklo, sedanje in predvideno prihodnje prilagajanje v družini, šoli in širši socialni skupnosti.
 • Tveganje za zlorabo ali zanemarjanje otroka s strani staršev/skrbnikov ali drugih članov družinske skupnosti.
 • Najprimernejši obseg in način izvajanja stikov z nerezidenčnim staršem.

Naše izkušnje in praksa

Naše praktične izkušnje kažejo, da smo za sodelovanje v sodnih procesih zaupanja vredni strokovnjaki, ki imamo dovolj strokovnega znanja in osebne integritete, da lahko borimo boj z vsemi vami, ki nas boste v sodnih procesih navedli kot priče. 

Zavzemamo se za pravično obravnavo slehernega posameznika, ki postane žrtev sodnih procesov. 

Pogoj, da izpeljemo dejanja na sodiščih, je predhodna diagnostična in/ali terapevtska obravnava pri nas. 

V sodnih procesih se pojavljamo predvsem v zvezi z otroci ob razvezah zakonskih zvez, razhodu izven zakonskih zvez, borbah za skrbništvo in doživljanju različnih oblik nasilja in spolnih zlorab. 

Podajamo pisna psihološka mnenja, jih na sodiščih ustno utemeljujemo in podkrepljujemo s primeri ter odgovarjamo na strokovna vprašanja sodišča, udeleženih v sodnih procesih in/ali njihovih zagovornikov. 

Naša strokovna prisotnost in delo za sodne procese je še posebej cenjeno v kazenskih postopkih zaradi suma spolne zlorabe, ki so izjemno dolgotrajni (tudi 5, 7 ali več let oz. celo do otrokovega 10 leta starosti, ko se lahko sam odloči, da ne želi živeti, niti imeti stikov s storilcem spolnih zlorab). 

Dolgo časa trajajoči so tudi mnogi primeri razvez ali razhodov, kjer je potrebno določiti zaupanje otrok enemu izmed staršev. Tudi v teh primerih je naša prisotnost zelo dobrodošla in učinkovita.

Close Menu