Strokovni tim

mag. Darija Žgavc Orion, strokovna vodja Darijinega centra

Darija je diplomirala in magistrirala na univerzitetnem programu psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ter pridobila naziv univerzitetna diplomirana psihologinja, magistra znanosti.

Po zaključenem študiju se je praktično usposobila za modele zdravljenja odvisnosti na Centru za mentalno zdravljenje v Ljubljani in v Veliki Britaniji. Zaključila je usposabljanje za uporabo realitetne in geštalt terapije ter začetno stopnjo kognitivno vedenjske terapije.

Za področje psihodiagnostike se je dodatno praktično usposabljala in delala v okviru zaposlitve v zdravstvenem domu, pridobila je dovoljenje za uporabo Rorschachove psihodiagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja, delovne izkušnje pa je pridobivala tudi  na naslednjih delovnih področjih:

 • Svetovalno in vodstveno delo v vrtcih in šolah;
 • Vodstveno, svetovalno in terapevtsko delo na področju prevzgoje mladih in odraslih;
 • Psihološko klinično delo v zdravstvenem domu;
 • Zasebna praksa na področju psihosocialne podpore in pomoči otrokom, mladostnikom in odraslim;
 • Izobraževalno delo na področju psihologije in dela z marginalnimi skupinami (na ravni višješolskega izobraževanja ter permanentnega strokovnega usposabljanja strokovnih delavcev);
 • Koordiniranje in izvajanje evropskih projektov na področju terapevtske obravnave z mladostniki s posebnimi potrebami;
 • Izvajanje programa zaposlitvene rehabilitacije oseb s posebnimi potrebami.

Na temelju omenjenih praktičnih zaslug na področju dela z otroki, mladostniki in odraslimi je pridobila naziv državne svetnice.

Poleg tega ima Darija izkušnje na akademskem področju: vodi, izvaja in mentorira inovacijske projekte, diplomske ter raziskovalne naloge na državni, evropski in mednarodni ravni.  

Rajmund Jug, vodja centra in združenja

Rajmund je strokovnjak na področju komplementarnih pristopov in alternativnih metod terapevtskega razreševanja težav. S svojim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami pomaga ljudem lažje preboleti neugodna stanja, predelati nefunkcionalne vzorce vedenj in doživljanj ter razrešiti svoje težave. 

Na temelju svojih spoznanj v okviru profesionalne prakse ter nenehnega dodatnega usposabljanja razvija lastne sisteme obvladovanja težav in problemov posameznikov, ki poiščejo pomoč pri njem. Po izobrazbi je diplomirani organizator socialne mreže in menedžer skupnostnih in socialnovarstvenih storitev.

Ima več desetletne svetovalne izkušnje na področju dela s posamezniki in skupinami s psihofizičnimi težavami. V soavtorstvu z mag. Darijo Žgavc je razvil in nadgradil avtorsko metodo osvobajanje sebe in drugih (Metoda OSD), ki doživlja uspešno realizacijo na več sto uporabnikih.

Svoje bogato znanje prenaša naprej na seminarjih in delavnicah po Sloveniji in tujini. Doslej je izvedel in vodil preko petdeset seminarjev in delavnic na temo dela na sebi, urjenja samoobvladovanja in obvladovanja drugih, ki se jih je udeležilo več kot 800 strokovnih, svetovalnih ter vodstvenih delavk in delavcev s področja vzgoje in izobraževanja (vrtcev, osnovnih in srednjih šol, svetovalnih in zdravstvenih služb). 

Strokovni tim

mag. Darija Žgavc Orion, Vodja Darijinega centra

Darija je diplomirala in magistrirala na univerzitetnem programu psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ter pridobila naziv univerzitetna diplomirana psihologinja, magistra znanosti.

Po zaključenem študiju se je praktično usposobila za modele zdravljenja odvisnosti na Centru za mentalno zdravljenje v Ljubljani in v Veliki Britaniji. Zaključila je usposabljanje za uporabo realitetne in geštalt terapije ter začetno stopnjo kognitivno vedenjske terapije.

Za področje psihodiagnostike se je dodatno praktično usposabljala in delala v okviru zaposlitve v zdravstvenem domu, pridobila je dovoljenje za uporabo Rorschachove psihodiagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja, delovne izkušnje pa je pridobivala tudi  na naslednjih delovnih področjih:

 • Svetovalno in vodstveno delo v vrtcih in šolah;
 • Vodstveno , svetovalno in terapevtsko delo na področju prevzgoje mladih in odraslih;
 • Psihološko klinično delo v zdravstvenem domu;
 • Zasebna praksa na področju psihosocialne podpore in pomoči otrokom, mladostnikom in odraslim;
 • Izobraževalno delo na področju psihologije in dela z marginalnimi skupinami (na ravni višješolskega izobraževanja ter permanentnega strokovnega usposabljanja strokovnih delavcev);
 • Koordiniranje in izvajanje evropskih projektov na področju terapevtske obravnave z mladostniki s posebnimi potrebami;
 • Izvajanje programa zaposlitvene rehabilitacije oseb s posebnimi potrebami.

Na temelju omenjenih praktičnih zaslug na področju dela z otroki, mladostniki in odraslimi je pridobila naziv državne svetnice.

Poleg tega ima Darija izkušnje na akademskem področju: vodi, izvaja in mentorira inovacijske projekte, diplomske ter raziskovalne naloge na državni, evropski in mednarodni ravni.  

Rajmund Jug

Rajmund je strokovnjak na področju komplementarnih pristopov in alternativnih metod terapevtskega razreševanja težav. S svojim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami pomaga ljudem lažje preboleti neugodna stanja, predelati nefunkcionalne vzorce vedenj in doživljanj ter razrešiti svoje težave. 

Na temelju svojih spoznanj v okviru profesionalne prakse ter nenehnega dodatnega usposabljanja razvija lastne sisteme obvladovanja težav in problemov posameznikov, ki poiščejo pomoč pri njem. Po izobrazbi je diplomirani organizator socialne mreže in menedžer skupnostnih in socialnovarstvenih storitev.

Ima več desetletne svetovalne izkušnje na področju dela s posamezniki in skupinami s psihofizičnimi težavami. V soavtorstvu z mag. Darijo Žgavc je razvil in nadgradil avtorsko metodo obvladovanja sebe in drugih (Metoda OSD), ki doživlja uspešno realizacijo na več sto uporabnikih.

Svoje bogato znanje prenaša naprej na seminarjih in delavnicah po Sloveniji in tujini. Doslej je izvedel in vodil preko petdeset seminarjev in delavnic na temo dela na sebi, urjenja samoobvladovanja in obvladovanja drugih, ki se jih je udeležilo več kot 800 strokovnih, svetovalnih ter vodstvenih delavk in delavcev s področja vzgoje in izobraževanja (vrtcev, osnovnih in srednjih šol, svetovalnih in zdravstvenih služb). 

Close Menu