Terapevtsko razreševanje težav

težave in motnje, ki jih pogosto obravnavamo

Po naših storitvah vedno pogosteje povprašujejo starši otrok in mladostnikov, ali mladostniki sami, ki imajo:

 • težave v duševnem razvoju,
 • motnje avtističnega spektra,
 • neželene oblike vedenja,
 • hiperaktivnost,
 • izkušnje nasilja, travm, zlorab,
 • težave v odnosih,
 • težave z zasvojenostmi,
 • strahove in fobije,
 • gibalno oviranost,
 • primanjkljaje s področja učnih vsebin, komunikacije in socialnih veščin.

Terapevtska obravnava v našem centru

Običajna terapevtska obravnava poteka v prostorih našega terapevtskega centra na Dunajski cesti 158 v Ljubljani. V obravnavo se lahko vključi vsa družina, lahko se vključijo le starši, lahko pa se vključi le otrok oziroma mladostnik. Starši se lahko v obravnavo vključijo tudi vzporedno: medtem ko otroka obravnava eden od naših strokovnjakov, starši delajo z drugim strokovnjakom.

Terapevtska obravnava na način in-house storitve

Naše storitve so mobilne, izvajamo jih na območju celotne Slovenije, lahko tudi na vašem domu, v delovni sredini, izobraževalnih ustanovah ali drugem okolju. V kolikor je potrebno, poskrbimo za ustrezne prostorske in kadrovske pogoje v bližini vašega doma. Mobilne storitve so povsem enakovredne tistim, ki jih izvajamo v prostorih našega centra. Še več, omogočajo vpogled in pomoč pri uravnovešanju različnih dinamik vašega življenja.

Terapevtska obravnava z domačega kavča

Kadar vaš obisk v našem centru zaradi prevelike geografske oddaljenosti ali drugih tehtnih razlogov ni možen, se lahko dogovorimo za obravnavo preko spletne SKYPE aplikacije.

Metode psihoterapevtske obravnave pri nas

Realitetna terapija temelji na psihologiji teorije izbire in dogajanja tukaj in sedaj. V obravnavi izhajamo iz dejanskega stanja, naredimo analizo trenutnih ciljev, ter iščemo načine njihove realizacije v prihodnosti.

Geštalt pristop: osnovna metoda ni pogovor, temveč posameznikova življenjska izkušnja, ki jo doživi v terapevtskem procesu. Geštalt pristop se za obravnavanega posameznika začne:

 • z opažanjem problema, videnjem problema, razmišljanju o problemu, občutenju problema (faza senzacije);
 • nadaljuje se s pojasnjevanjem, kaj si v zvezi z razrešitvijo problema želi in česa ne (faza zavedanja);
 • nadaljuje z izbirami, kaj bo storil v povezavi z obravnavanim problemom (faza mobilizacije);
 • potem si predstavlja, kako poteka izpolnjevanje razreševanja problema (faza akcije);
 • sledi faza, ko terapevt poseže v akcijo obravnavanega posameznika s spodbujanjem, da razrešitev problema izvede tukaj in zdaj (faza kontakta);
 • obravnavan posameznik zapiše, kaj je doživel ob razreševanju problema, uživa v rezultatih, občuti olajšanje, razmišlja, kaj se je naučil (faza razrešitve, zadovoljstva);
 • sledi povezovanje delov v celoto (faza dokončanja, zaključka);
 • na koncu, ob izkušnji razrešitve problema, postane problem del preteklosti, s tem problem obravnavanega posameznika izgubi čustveni naboj (faza umika).

Kognitivno – vedenjska terapija je usmerjena na reševanje problemov tukaj in zdaj. Posamezniku pomagamo pri razumevanju njegovih težav ter spreminjanju miselnih in vedenjskih vzorcev, ki vzdržujejo njegove težave.

Elementi geštalt izkustvene družinske terapije so vključeni v primerih, ko se v obravnavo vključi več družinskih članov hkrati. Posameznik v terapevtskem procesu doživi nove izkušnje (nove oblike vedenja), jih takoj preveri in pridobi potrditev ostalih članov o učinkovitosti novo naučenega vedenja.

Elementi psihodrame uporabimo predvsem za posameznike, ki se težje izražajo, trpijo zaradi najrazličnejših notranjih prepovedi, imajo težave z izražanjem čustev, trpijo zaradi hudih psihičnih motenj ipd.

Elemente psihoanalize uporabimo v primerih prepoznavanja nezavednih pomenov izkušenj, ki učinkujejo na aktualno vedenje in doživljanje.

Elemente komplementarnih znanj uporabimo za razreševanje nezavednih vzorcev in neustrezno predelanih osebnih izkušenj.

Terapevtsko razreševanje težav

težave in motnje, ki jih pogosto obravnavamo

Po naših storitvah vedno pogosteje povprašujejo starši otrok in mladostnikov, ali mladostniki sami, ki imajo:

 • težave v duševnem razvoju,
 • motnje avtističnega spektra,
 • neželene oblike vedenja,
 • hiperaktivnost,
 • izkušnje nasilja, travm, zlorab,
 • težave v odnosih,
 • težave z zasvojenostmi,
 • strahove in fobije,
 • gibalno oviranost,
 • primanjkljaje s področja učnih vsebin, komunikacije in socialnih veščin.

Terapevtska obravnava v našem centru

Običajna terapevtska obravnava poteka v prostorih našega terapevtskega centra na Dunajski cesti 158 v Ljubljani. V obravnavo se lahko vključi vsa družina, lahko se vključijo le starši, lahko pa se vključi le otrok oziroma mladostnik. Starši se lahko v obravnavo vključijo tudi vzporedno: medtem ko otroka obravnava eden od naših strokovnjakov, starši delajo z drugim strokovnjakom.

Terapevtska obravnava na način in-house storitve

Naše storitve so mobilne, izvajamo jih na območju celotne Slovenije, lahko tudi na vašem domu, v delovni sredini, izobraževalnih ustanovah ali drugem okolju. V kolikor je potrebno, poskrbimo za ustrezne prostorske in kadrovske pogoje v bližini vašega doma. Mobilne storitve so povsem enakovredne tistim, ki jih izvajamo v prostorih našega centra. Še več, omogočajo vpogled in pomoč pri uravnovešanju različnih dinamik vašega življenja.

Terapevtska obravnava z domačega kavča

Kadar vaš obisk v našem centru zaradi prevelike geografske oddaljenosti ali drugih tehtnih razlogov ni možen, se lahko dogovorimo za obravnavo preko spletne SKYPE aplikacije.

Metode psihoterapevtske obravnave pri nas

Realitetna terapija temelji na psihologiji teorije izbire in dogajanja tukaj in sedaj. V obravnavi izhajamo iz dejanskega stanja, naredimo analizo trenutnih ciljev, ter iščemo načine njihove realizacije v prihodnosti.

Geštalt pristop: osnovna metoda ni pogovor, temveč posameznikova življenjska izkušnja, ki jo doživi v terapevtskem procesu. Geštalt pristop se za obravnavanega posameznika začne:

 • z opažanjem problema, videnjem problema, razmišljanju o problemu, občutenju problema (faza senzacije);
 • nadaljuje se s pojasnjevanjem, kaj si v zvezi z razrešitvijo problema želi in česa ne (faza zavedanja);
 • nadaljuje z izbirami, kaj bo storil v povezavi z obravnavanim problemom (faza mobilizacije);
 • potem si predstavlja, kako poteka izpolnjevanje razreševanja problema (faza akcije);
 • sledi faza, ko terapevt poseže v akcijo obravnavanega posameznika s spodbujanjem, da razrešitev problema izvede tukaj in zdaj (faza kontakta);
 • obravnavan posameznik zapiše, kaj je doživel ob razreševanju problema, uživa v rezultatih, občuti olajšanje, razmišlja, kaj se je naučil (faza razrešitve, zadovoljstva);
 • sledi povezovanje delov v celoto (faza dokončanja, zaključka);
 • na koncu, ob izkušnji razrešitve problema, postane problem del preteklosti, s tem problem obravnavanega posameznika izgubi čustveni naboj (faza umika).

Kognitivno – vedenjska terapija je usmerjena na reševanje problemov tukaj in zdaj. Posamezniku pomagamo pri razumevanju njegovih težav ter spreminjanju miselnih in vedenjskih vzorcev, ki vzdržujejo njegove težave.

Elementi geštalt izkustvene družinske terapije so vključeni v primerih, ko se v obravnavo vključi več družinskih članov hkrati. Posameznik v terapevtskem procesu doživi nove izkušnje (nove oblike vedenja), jih takoj preveri in pridobi potrditev ostalih članov o učinkovitosti novo naučenega vedenja.

Elementi psihodrame uporabimo predvsem za posameznike, ki se težje izražajo, trpijo zaradi najrazličnejših notranjih prepovedi, imajo težave z izražanjem čustev, trpijo zaradi hudih psihičnih motenj ipd.

Elemente psihoanalize uporabimo v primerih prepoznavanja nezavednih pomenov izkušenj, ki učinkujejo na aktualno vedenje in doživljanje.

Elemente komplementarnih znanj uporabimo za razreševanje nezavednih vzorcev in neustrezno predelanih osebnih izkušenj.

Close Menu