Terapevtsko  razreševanje
težav

Psihološka diagnostika

Podpora 
v sodnih procesih
 

Izobraževanje


Zapisi iz prakse
naših 
strokovnjakov

Izvajamo terapije za otroke, mladostnike in odrasle: največkrat v primerih, ko so otroci žrtve različnih oblik nasilja, v postopkih razveze staršev, ali v primerih različnih psihosocialnih težav otroka ali mladostnika.

Pripravljamo psihološka diagnostična poročila. Po potrebi  izdelamo tudi drugo diagnozo (ko nekdo s svojo diagnozo ni več zadovoljen oziroma diagnoza ne ustreza več njegovemu dejanskemu stanju). 

Interpretiramo sodna izvedeniška mnenja. Naše obiskovalce, ki so žrtve kaznivih dejanj, pripravljamo na sodelovanje v sodnih postopkih. Odvetnikom pomagamo pri pripravi zagovorov žrtev v sodnih postopkih. 

Izvajamo seminarje in delavnice o učinkovitih pristopih pri delu z otroki in mladostniki z vedenjskimi težavami, pri delu z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami, ter pri delu z marginalnimi skupinami ljudi. 

Koristne informacije o učinkovitih pristopih pri vzgoji otrok in mladostnikov delimo z vami tudi na naši spletni strani. 

Terapevtsko  razreševanje
težav

Izvajamo terapije za otroke, mladostnike in odrasle: največkrat v primerih, ko so otroci žrtve različnih oblik nasilja, v postopkih razveze staršev, ali v primerih različnih psihosocialnih težav otroka ali mladostnika.

Psihološka diagnostika

Pripravljamo psihološka diagnostična poročila. Po potrebi  izdelamo tudi drugo diagnozo (ko nekdo s svojo diagnozo ni več zadovoljen oziroma diagnoza ne ustreza več njegovemu dejanskemu stanju). 

Podpora 
v sodnih procesih

Interpretiramo sodna izvedeniška mnenja. Naše obiskovalce, ki so žrtve kaznivih dejanj, pripravljamo na sodelovanje v sodnih postopkih. Odvetnikom pomagamo pri pripravi zagovorov žrtev v sodnih postopkih. 

Izobraževanje


Izvajamo seminarje in delavnice o učinkovitih pristopih pri delu z otroki in mladostniki z vedenjskimi težavami, pri delu z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami, ter pri delu z marginalnimi skupinami ljudi. 

Zapisi iz prakse
naših 
strokovnjakov

Koristne informacije o učinkovitih pristopih pri vzgoji otrok in mladostnikov delimo z vami tudi na naši spletni strani. 

Close Menu